HP 3D Scan (ex. David Laser)

David Laser proizvođač je 3D skenera zasnovanih na tehnoogiji strukturnog svijetla. Sklop sastavljen od projektora kao izvora uzorka i kamere koja snima dobivene doformacije uzoraka, procesira programska podrška koja je ujedno i osnova samog skenera. Program obrađuje dobivene informacije iz kojih stvara 3D model.

00_preview

Skeniranje strukturalnim svijetlom bez obzira radi li se o linijskom laseru ili projiciranoj slici sa projektora, predstavlja vrlo pristupačan i prilagodljiv način preciznog 3D skeniranja predmeta.

Osnovu poizvoda čini David Laser programska podrška, a optimalnu opciju za vrlo precizno skeniranje manjih predmeta preciznošću oko 60 mikrona, ali i većih predmeta sve do 2-3m veličine s nešto manjom preciznošću predstavlja SLS-2, koji se može nadograditi sa okretnim postoljem TT-1, te okretnom rukom za lakše upravljanje uređajem DSL-1.
Kao ovlašeteni autorizirani distributeri možemo vam pokazati, ali vas i educirati u postupku 3D skeniranja.
SLS-3 je treća generacija paketa koji se sastoji jedinstvene programske podrške, profesionalne kamere i prilagođenog LCD projektora za postizanje visoke preciznosti, te postolja i držača za lakše skeniranje predmeta.
SLS-2 je druga generacija paketa koji se sastoji jedinstvene programske podrške, profesionalne kamere i prilagođenog LCD projektora za postizanje visoke preciznosti, te postolja i držača za lakše skeniranje predmeta.
Sa programskom podrškom David 5 oba navedena paketa mogu se nadograditi za snimke sa dvije kamere.
TT-1 je okretno postolje kojim se automatizira postupak skeniranja, jer programska podrška samostalno upravlja čitavim postupkom. Vrlo precizno i robusno postolje za predmete do 5 kg težine.
DSL-1 je okretni zglobni nosač koji se može fiksirati za stol a kojime se jednostavno može usmjeravati čitava postava kalibriranog uređaja.
Više o David Laser proizvodima na http://www.david-3d.com/
sls-3_white_2015-11-10_940px