Digitalna proizvodnja | Digital fabrication

Prateći aktualne trendove, od 2008. pratimo i razvoj tehnologija digitalne proizvodnje. Ova tema se posebno aktualizirala pojavom RepRap projekta prof. Adriana Bowyera 2007. godine, pa tada već 30-tak godina stara aditivna tehnologija, postaje dostupna širem krugu korisnika i struka. Međutim pored 3D ispisa digitalna proizvodnja obuhvaća i CNC uređaje, laserske rezače, rezače folija i sl.

U domeni 3D ispisa, prvi korak bila je izrada vlastitog 3Dprintera zasnovanog na osnovi RepRap projekta u vidu Mendel Prusa II printera 2010. godine. Na osnovi tog printera izrađeno je nekoliko kitova, a insteres za Prusa printere postoji i danas.
Osnivanjem i suradnjom udruge FabLab u Zagrebu ostvarila se suradnja sa tvrtkom Ultimaker čije printere također nudimo odvojeno ili u paketu sa programom Rhinoceros ili tehnologijama za 3D skeniranje.
Također smo u suradnji sa udrugom FabLab u Zagreb, razvili i testirali još neke printere koji nude veći format ispisa ili ispis sa više boja-materijala, a za koje pružamo i korisničku podršku, te konstantno radimo na razvoju i vlastitih rješenja za krajnje korisnike.
Najnovija suradnja odnosi se na podršku i zastupanje interesa tvrtke BigRep i njihovog najvećeg 3D printera na tržištu koji koristi FDM tehnologiju i omogućuje ispis do 1 kubnog metra.
Pored FDM printer velikog formata, upotpunili smo našu ponudu i sa novim aditivnim tehologijama, proizvodima tvrtke Formlabs, Form 2 SLA tehnologije i nadamo se uskoro Fuse 1, SLS tehnologije.
Za više informacija o 3D printerima slobodno nam se obratite.