Form 2 (EOL)

Form 2 je 3D printer druge generacije SLA tehnologije tvrtke FormLabs. Ovaj stolni printer namjenjen je zahtjevnijim primjenama gdje je naglašena potreba za preciznošću, kao što je primjena u stomatologiji, medicini, proizvodnji nakita i sl.

Preciznost printera mjeri se u mikronima. Visina sloja može se kretati od 25-100 mikrona, a veličina toček lasera koji stvrdnjava plastiku iznosi 140 mikrona.

Uz Form 2 3D printer dolazi dovoljna količina materijala kako bi vaš novi 3D printer odmah stavili u pogon, a također i posude za pranje vašeg isprinta od ostatak nefiksiranog materijala.

Pored standardne ponude, možemo ponuditi čitavu paletu Form materijala za posebne primjene, od standardnih materijala, inženjerski zahtjevnih materijala, do onih namijenjenih primjeni u stomatologiji, proizvodnji nakita ili proizvodnju keramičkih predmeta.

Važan aspekt proizvodnje 3D predmeta pomoću Form 2 predstavlja i obrada 3D ispisanih predmeta, stoga je u ponudi Form Wash & Cure nadogradnja.

U slučaju potrebe za većom količinom ispisa, Form 2 printere je moguće povezati u sustav automatske proizvodnje pomoću Form Cell sustava koji povezuje Form2 3D printere, Form Wash nadogradnju i robotsko upravljanje proizvodnjom.

Cijena stolnog Form2 3D printera iznosi 21.999kn + PDV!