Form 3

Form 3 je 3D printer treće generacije SLA tehnologije tvrtke FormLabs. Ovaj stolni printer namijenjen je zahtjevnijim primjenama gdje je naglašena potreba za kvalitetnim ispisom visoke preciznosti svaki puta.

Preciznost printera mjeri se u mikronima. Visina sloja može se kretati od 25-300 mikrona, a veličina točke lasera koji stvrdnjava plastiku iznosi 140 mikrona.

Dimenzija ispisa može biti do 14.5 × 14.5 × 18.5cm!

Uz Form 3 3D printer dolazi dovoljna količina materijala kako bi vaš novi 3D printer odmah stavili u pogon, a također i posude za pranje vašeg isprinta od ostatak nefiksiranog materijala.

Pored standardne ponude, možemo ponuditi čitavu paletu Form materijala za posebne primjene, od standardnih materijala, inženjerski zahtijevnih materijala, do onih namijenjenih primjeni u stomatologiji, proizvodnji nakita ili proizvodnju keramičkih predmeta.

Važan aspekt proizvodnje 3D predmeta pomoću Form 3 predstavlja i obrada 3D ispisanih predmeta, stoga je u ponudi Form Wash & Cure nadogradnja.

U slučaju potrebe za većom količinom ispisa, Form 3 printere je moguće povezati u sustav automatske proizvodnje pomoću Form Cell sustava koji povezuje Form 3 3D printere, Form Wash nadogradnju i robotsko upravljanje proizvodnjom.