Ultimaker proizvodi

Jedan od dva velika proizvođača koji su nastali na osnovi RepRap projekta je i Ultimaker. Vjerni open source filozofiji, Ultimaker original+, te Ultimaker 2 serija 3D printera predstavljaju povoljne, a opet vrlo precizne i brze uređaje za 3D ispis. Serija Ultimaker 3 printera predstavlja gotovo industrijsku razinu digitalne proizvodnje na vašem stolu. Veličina ispisa u obje serije se kreće od oko 200x200x200mm do 200x200x300mm kod extended verzija printera svake od serija. Najnoviji Ultimaker S5 potpuno je orijentiran industrijskoj primjeni s dimenzijom ispisa 330x240x300mm.

Podrška i servis uređaja

Kao i za ostale proizvode u našoj ponudi, osim proizvoda samih, nudimo podršku od one prije same kupnje u savjetovanju o samom proizvodu, do onih nakon kupnje, te tijekom čitavog vremena korištenja samog proizvoda. To uključuje i rezervne dijelove, kao i servis samih proizvoda.

Za više informacija o Ultimaker 3D printerima možete nam se obratiti kao službenog zastupniku Ultimaker tvrtke, a dodatne informacije pronađite i na stranicama proizvođača.

One of two biggest desktop 3D printer manufacturers, based on RepRap project is a Ultimaker. Faithful to the open source philosophy, Ultimaker original+ and Ultimaker 2 Series 3D printers are affordable, yet highly accurate and fast devices for 3D printing. The latest Ultimaker 3 Series of 3D printers represents industrial levels of digital production at your desk. Print size ranges generally around 200x200x200mm to 200x200x300mm on extended versions of printers.  Newest Ultimaker S5 is fully oriented toward industrial application with print dimensions up to 330x240x300mm.

Support and service devices

As for the other products in our offer, other than products themselves, we offer support from those before you buy in advising on the product itself, to those after purchase, and during the whole time of using the product. This includes spare parts and service the products.

For more information about Ultimaker 3D printers, please contact us as official representative Ultimaker companies, and additional information can be found on the manufacturer’s site.