Ultimaker 2+ & 2+ Extended

Ultimaker 2+ & 2+ Extended

Kako bi poboljšali karakteristike Ultimaker 2 serije 3D printera, tvrtka Ultimaker je unaprijedila dva najvažnija sastavna dijela na FDM 3D printeru, ekstruder i glavu sa izmjenjivim sapnicama. Poboljšana serija printera dobila je oznaku +, pa se sada novi Ultimaker 2+ i 2+ Extended mogu nabaviti po istovjetnoj cijeni kao i prethodne verzije.

ultimaker2plus

To improve characteristics of Ultimaker 2 series of 3D printers, Ultimaker company improved two most important part on FDM 3D printer, extruder and head with exchangeable nozzles. This improved series add + to name, so new Ultimaker 2+ and 2+ Extended can be purchased for same price as previous series.